10 пъти е нараснал броят на учениците в област Шумен, които имат 5 или над 5 неизвинени отсъствия.

През месец септември при 49 деца не са посещавали редовно учебните занятия, а през настоящия месец техния брой е нараснал драстично и те вече са 450.

Това съобщи Галина Дончева, директор на дирекция "Социално подпомагане", цитирана от Дарик радио.

Най-голям е броят на децата с отсъствия от училище в община Велики Преслав - 87, следвана от община Смядово - 74 ученици.

По думите на Галина Дончева родителите на отсъстващите от училище деца, които получават семейни помощи, ще бъдат лишени от детски надбавки за един месец.