По 250 лв. еднократна помощ да получават първокласниците за предстоящата учебна година, реши Кабинетът.

Парите се отпускат по ред на Закона за семейни помощи за деца. Очакваният брой първокласници, които ще бъдат подкрепени е около 46 000. Право на еднократна помощ имат семейства, чиито деца са записани в първи клас в държавно или общинско училище за първи път.

Кабинетът решава дефицита на кадри със защитени специалности

Кабинетът решава дефицита на кадри със защитени специалности

Междуведомствена комисия осенява специалностите

Освен това сред условията за получаване на субсидията е средния месечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 450 лв. За 2018 г. той е увеличен.

Доходният тест не се отнася за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на Закона за закрила на детето.

15 октомври е крайният срок за подаване на заявление декларация за отпускане на помощта след записване на детето в първи клас.