17 млн и половина от бюджета на МОН да се отпуснат за развитие на образованието реши днес МС. Парите ще бъдат получени от общините за развитие на образованието.

Зелена светлина получиха три допълнителни трансфера от бюджета на ресорното министерство за финансово осигуряване на национални програми за развитие на образованието.

Учителите одобрили всички проекти за учебници

Учителите одобрили всички проекти за учебници

Два учебника са получили оценка "Неприложим в практиката", тъй като не са предоставени

14 928 427 лв. са осигурени на общините по Националната програма "Оптимизация на училищната мрежа". Те ще бъдат използвани за изплащане на обезщетения при намаляване на персонала и съкращения на друго основание. Парите са разпределени на база на постъпили заявления от общинските училища, детски градини, ученически общежития и регионални центрове за подкрепа на приобщаващото образование.

По Националната програма "Без свободен час" с 1 019 741 лв. се финансират учебните часове, проведени от учители по заместване в задължителното предучилищно и училищно образование, както и в трета и четвърта подготвителна възрастова група на детските градини.

1 561 475 лв пък бяха одобрени за осигуряване на стипендии за образователни резултати на общинските училища на база на постигнатото от училищата на държавните зрелостни изпити по български език и литература и по математика. Това се прави с идеята да се предостави по-голяма възможност за развитие на най-добре представилите се на държавните зрелостни изпити училища.