В Министерството на образованието и науката ще бъде представено социологическо проучване за изясняване на причините за отпадането на ученици от училище.

Проучването е направено от социологическата агенция MBMD по поръчка на Министерство на образованието и науката. След представянето на данните от изследването ще се има и дискусия. Тя ще започне в 11.30 часа.  

В нея ще участват министърът на образованието и науката Даниел Вълчев, Мира Янова, директор на социологическа агенция MBMD, представители на синдикатите, родителски и неправителствени организации.