Основна мярка за преодоляване на дефицитите от обучението в електронна среда е осигуряване на максимално присъствено обучение. За целта МОН са разработили основни насоки като документът е изпратен в МЗ.

Това заяви служебният образователен министър Николай Денков по време на парламентарния контрол. Денков отговори на въпрос на депутатката от "Демократична България" Цецка Бачкова за дефицитите от обучението в електронна среда.

Мерките на образователното ведомство за ограничаване обучението в електронна среда са: обогатяване на Националната електронна библиотека, развитие на библиотечно-информационни центрове, подпомагане на образователните медиатори, по-ефективно прилагане на междуинституционалния механизъм, подкрепа на родителите и училищата за стимулиране и повишаване мотивацията на учениците, специални мерки за подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности и други.

Разписаните в насоките задължителни препоръчителни мерки осигуряват преминаване в електронна среда само в краен случай, а образователните институции преминават в онлайн обучение само в крайна необходимост в тъмно червената област.

От МОН обаче са фокусирани как да се справят с идващата учебна година.

По отношение формиране на таксите в медицинските университети за студенти платено обучение, Денков коментира, че таксите на обучение срещу заплащане не може да бъдат по-ниски от 70% от определените средства за издръжка на конкретния университет.

Затваряне на училищата - само при тъмно червена заболеваемост

Затваряне на училищата - само при тъмно червена заболеваемост

Целите пред МОН са максимално присъствено обучение