Предполагам, че ще има увеличение на държавната субсидия за студентските общежития.

Това каза главният секретар на МОН Димитър Танев на въпрос на news.bg , малко след като кабинетът прие новата наредба за студентските общежития и столове.

Танев припомни обаче, че бюджет 2009 все още се изработва.

В момента тази субсидия е в размер на 1.10 лв на ден

В наредбата е регламентиран и максималният наем, който ще плащат студентите - не по-голям от разликата между реалните месечни разходи на едно лице и държавната субсидия. Наредбата забранява настаняването на лица под наем в студентските общежития при положение, че има не настанени по право студени както от същия ВУЗ така и от всички останали в града.

С този документ се регламентира и ползването на общежития, които имат специално изградени съоръжения за студенти в увреждания.

Тези сгради ще могат да бъдат ползвани както от студенти на ВУЗ-а собственик, така и на всички други вузове в случай, че те нямат подобни блокове. От януари месец следващата година в активна експлоатация трябва да влезе и новият софтуерен продукт, който ще обслужва всички общежития в страната.

Той е собственост на МОН и ще бъде интегриран във всички 126 студентски блока, като чрез него всеки ще може свободно да провери наличните свободни места, в който и да е от блоковете.

Образователният министър припомни факта, че над 5 % от местата в момента са заети от хора, които нямат право на това.

Продуктът ще бъде достъпен в офисите на домакините на всички студентски блокове, а периодичните справки на базата на него ще бъдат публикувани на интернет страницата на висшите училища.

Наредбата предвижда и задължително създаване на домови съвети от 3 до 5 члена , които ще изготвят тримесечните и годишните отчети за общежитията и ще извършват веднъж месечно проверки по стаите за незаконно настанени студенти.