Филологът проф. Анастас Герджиков е новият ректор на Софийския университет „Свети Климент Орхидски".

Със 190 гласа Герджиков беше избран за 56-ия ректор на Софийския университет.

Днес на Общото събрание на най-старото висше учебно заведение в България Анастас Герджиков се съревновава за доверието на академичната общност с чл.-кор. проф. дхн Тони Спасов. Той получи 162 гласа в подкрепа.

Ректорът проф. Илчев пожела на наследника си винаги да отстоява престижа на Алма матер и първото й място сред образователните институции
Още...

Анастас Герджиков е професор по римска литература, доктор на филологическите науки (антична и средновековна литература). Завършил е Хумболтовия университет, Берлин, специализирал е в Австрия (1994) и Германия (1997).

Преподавателската му работа обхваща курсове по латински език и автори и по римска литература. Научните му интереси са в областта на античната и средновековна литература, философия и политическа мисъл. Автор е на статии в български и чужди списания и сборници, на четири монографии, както и на първия български превод на Аристотеловата „Политика".

Заемал е длъжностите заместник министър на образованието и науката (2001-2003), управител на Фонд „Научни изследвания" (2008-2009), заместник ректор на СУ „Св. Климент Охридски" (2010-2011).