Проф. дхн Георги Николов Вайсилов е новият председател на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания".

Той бе избран на проведеното в МС първо заседание на новоназначения Изпълнителен съвет на Фонд „Научни изследвания", съобщават от пресцентъра на МОН.

Проф. Вайсилов е представител на Софийски университет „Св. Климент Охридски", факултет по химия и фармация.

Той е изтъкнат български учен, председател на Хумболтовия съюз в България до 2015 г., а понастоящем негов почетен член. Носител е на наградата „Питагор" за утвърден учен в областта на природните науки и математиката.
От 2012 г. е председател на работната група към МОН за изработване на проект на нов Правилник на Фонд „Научни изследвания". За периода 1991-2015 г. проф. Вайсилов има h-index 24, 98 публикации в реферирани научни издания и 2 261 цитирания.

За негов заместник бе избран чл.-кор. проф. дфн Костадин Ганчев Ганев, представител на Националния институт по геофизика, геодезия и география - БАН.

Проф. Ганев е член на Европейската асоциация по изучаване замърсяването на въздуха (EURASAP), член е на дружеството на физиците в България, главен редактор на Българско геофизично списание. За периода 2000-2015 г. проф. Ганев има h-index 6, 132 публикации в реферирани научни издания и 177 цитирания.

Гости на срещата са били проф. Тодор Танев, министър на образованието и науката и чл.-кор. проф. дмн Емил Хорозов, съветник на министъра по въпросите, свързани с Фонд „Научни изследвания".

Преди проф. Вайсилов Фонд "Научни изследвания" бе временно управляван от Геновева Жечева. Предишният управител на ФНИ Николай Христов бе задържан за убийство. Преди това във Фонда имаше мощни скандали за това, че се финансират проекти без реална насоченост, а са отхвърлени мотивирани идеи, които биха помогнали развитието на българската наука.