26-27 май са следващите две дати от изключителна важност за оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж". Това стана ясно от изслушването на професор Николай Денков, заместник-министър на образованието и науката пред комисията по европейски въпроси в НС.

На тези две дати ще се проведе първият комитет по наблюдение след одобрението на програмата.

3 са приоритетните оси по програмата - 1 ос „наука", 2 ос „качествено образование" и 3 ос „достъп до образование".

Сравнително амбициозна е програмата, отчете Денков. През юни трябва да са готови първите насоки за кандидатстване, а през септември първите проекти трябва да започнат да се оценяват.

Съвсем ясно били определени и специфичните цели, които трябва да се постигнат с проектите по отделните оси. С всяка специфична цел си вървят съответните индикатори, сподели заместник-министърът на образованието.

Николай Денков обясни, че са приключили тежки преговори с ЕК по отделните оси. Ще има достатъчно време за подготовка на проектите, уверяват от МОН.

Председателят на ресорната парламентарна комисия Светлин Танчев поиска по-засилен контрол как се изпълнява оперативната програма. Тази програма е изключително важна, изтъкна той. По мнението му образованието е ключов сектор. Това е ключът към нашата икономика, убеден е Танчев.