Родители и учители в детските градини са възмутени от предложението на кмета на община Пловдив Здравко Димитров, детските градини да имат право да приемат до 30 деца в група.

Това посочва в официална позиция инж. Васил Николов - председател на Национален инициативен комитет за качествена и иновативна образователна система.

От Националния инициативен комитет за качествена и иновативна образователна система смятат, че това предложение е не само в разрез с наредби на Министерство на образованието и науката и на Министерство на здравеопазването, но и опасно за здравето на децата и персонала в детските градини.

Изпратихме писмо до Кмета и Общинския съвет на Община Пловдив, с което им обръщаме внимание, че според чл. 60 от ЗПУО и чл. 53 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование не се допуска съществуването на групи до 30 деца.

Също така трябва да отбележим, че според чл.10, ал. 5 от Наредба №3 за здравните изисквания към детските градини, издадена от Министерството на здравеопазването, трябва да бъдат осигурени 4 кв.м. на всяко дете в занималнята и спалното помещение.

Изискахме становище от РЗИ- Пловдив за всяка една градина и всяка една група в град Пловдив, от което е видно, че в образователната инфраструктура на града не е възможно да има групи по толкова деца, припомня инж. Васил Николов.