За година броят на децата, отпаднали от училище, се е увеличил с 13 %, съобщи председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева в град Гоце Делчев на обсъждане, организирано от Икономическия и социален съвет.

Такева очерта тревожна тенденция при уязвимите социални групи и посочи като пример ромската общност, където 29% от децата изобщо не са стъпвали в училище. Учениците, завършили само трети клас са 28 на сто. Тя настоя всяка социална политика да бъде обвързана с образованието, а неговото качество да се обсъжда от всички заинтересовани страни.

Ако не се преодолеят причините за отпадането на учениците от образование, загубата на мотивация за учене и желанието за напускане на страната като масова алтернатива пред младите хора, още в средносрочен план ни очакват сериозни проблеми, само единият от които е бедността, категоричен бе проф. Лалко Дулевски, председател на Икономическия и социален съвет.

Дулевски обясни как парите "потъват" безвъзвратно. "Първо, ние инвестираме средства пряко в образователната система, от които не излиза резултат. След това интегрираме отново средства по разни програми, от Бюрата по труда да ги обучаваме тези деца отново, т.е. два пъти правим разход за едно и също.

Когато хората са без образование, достъпът им до трудовия пазар е изключително затруднен, много често невъзможен. Тези хора обаче трябва да живеят. Държавата трябва да отдели друг ресурс, социален ресурс, който трябва да плащаме всички.

Другият въпрос - в момента България се напуска от млади хора, които имат образование, и това ще промени нашата политическа система, това ще промени, ако щете, интелекта на политическия живот", каза Дулевски.

Учители от Гоце Делчев предложиха вероучението да бъде трансформирано в часовете по история като история на религиите и задължително в гимназиалния курс да се въведе дисциплина безопасност на движението.