Увеличават с между 15 и 16.1% индивидуалните работни заплати на педагогическите специалисти в образователната система от началото на 2021 г., съобщават от МОН.

Това е предвидено в Колективния трудов договор, подписан от министъра на образованието Красимир Вълчев и синдикатите.

Представителите на синдикатите и работодателите благодариха на правителството и премиера Бойко Борисов, че изпълниха поетия ангажимент за двойно увеличение на учителските заплати в рамките на управленския мандат.

Стартовата основна заплата за учител става 1260 лв. Минималните възнаграждения на старшите учители ще достигнат 1300 лв., а на главните - 1350 лв. Директорите на детски градини и училища ще получават не по-малко от 1535 лв., а заместник-директорите - 1420 лв.

Учителите вече с минимум 1085 лв. основна заплата

Учителите вече с минимум 1085 лв. основна заплата

Между 17 и 18 процента се увеличават заплатите на учителите

Увеличава се и възнаграждението за класните ръководители - то става 46 лева месечно за водене на задължителна документация и консултации с родители, деца и ученици.

С 30 лева на месец пък ще се компенсират и разходите за консумативи на учителите, които водят обучение от разстояние в електронна среда в условията на епидемии, пандемии, енергийни кризи, извънредно положение или други случаи на непреодолими събития. Те ще се изплащат като допълнително трудово възнаграждение за времето на провеждането му.

За допълнително обучение на ученици, които са отсъствали повече от десет учебни дни от училище поради заболяване, или за консултации на ученици в самостоятелна форма на обучение поради здравословни причини ще има възнаграждение от 15 лв. за всеки проведен час.

Средствата за ДТВ за постигнати резултати от учителите се планират в рамките на бюджетите в размер поне 4,2% и не повече от 5% от годишния размер на средствата за заплати.

Предвижда се също образователните институции да планират поне 2,5 % и не повече от 3,5% от годишния размер на средствата за заплати на непедагогическия персонал за допълнително възнаграждение.

Обезщетението при пенсиониране за учителите ще е в размер на 11 брутни заплати от догодина, които ще се осигуряват по национална програма.

Двойни учителските заплати обещава Борисов до края на мандата
Обновена

Двойни учителските заплати обещава Борисов до края на мандата

Учителската професия няма да бъде заменена, категоричен образователният министър