Между 17 и 18 процента се увеличават заплатите на учителите и педагогическите специалисти от днес. Минималното увеличение за всички педагогически длъжности ще бъде 17 процента.

Това е записано в Анекса към Колективния трудов договор (КТД), подписан през ноември от Министерството на образованието и науката и от национално представителните синдикални и работодателски организации в системата на предучилищното и училищното образование.

Ще върнем учителите в клас не само със заплати, уверен Вълчев

Ще върнем учителите в клас не само със заплати, уверен Вълчев

Заплатите се повишават, това е задължително условие

Според документа учителите ще получават не по-малко от 1085 лв. основна заплата. Минималните възнаграждения на старшите учители ще достигнат 1120 лв., а на главните учители - 1176 лв. Директорите на детски градини и училища ще получават не по-малко от 1334 лв., а заместник-директорите - 1246 лв.

За целта в бюджета за 2020 година са заложени 360 млн. лв. повече за трудови възнаграждения на учителите. Предвидени са и 54 млн. лв. за увеличение на индивидуалните работни заплати на непедагогическия персонал.

Заплатите на учителите бяха увеличени с не по-малко от 20 процента и от 1 януари 2019 година. В управленската програма на правителството се предвижда да се постигне двойно увеличение на учителските заплати до края на мандата на кабинета, който е през 2021 г.

45% от учителите у нас се пенсионират, притеснен Вълчев

45% от учителите у нас се пенсионират, притеснен Вълчев

Това е почти двойно в сравнение с нормалната възрастова структура в системата