Над 9 000 деца са записани допълнително в образователната система от началото на учебната година.
10 000 деца са доброволни записаните, 8 000 от тях са на възраст между 5 и 7 години, а 2 000 са на възраст между 11 и 19 г.

Данните представи просветният министър Красимир Вълчев след заседание на координационното звено по механизма за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане на децата в училищна и предучилищна възраст в Министерския съвет.

Предизвикателството пред МОН е механизмът за връщането на децата в училище да бъде устойчив и ефективен.
Механизмът през настоящата и следващата година ще бъде насочен върху ежедневното посещение на подрастващите в училище.

22 000 върнати в клас деца отчетоха от МОН
Обновена

22 000 върнати в клас деца отчетоха от МОН

35% от децата, отпаднали от образователната ни система, са заминали в чужбина

Много често екипите ежедневно посещават домовете на децата и убеждават родителите да ги водят на училище, посочи образователният министър и добави, че усилията, които правят близо 1 200 екипа, са колосални.

"Когато институциите работят заедно, това има голям ефект", отчете Вълчев и добави, че основната причина за нередовното посещение на децата е липсата на култура и уважение към образованието.

Работи се за информационна свързаност на системата, както и да упражнява правото на образование на всяко едно дете.

Вълчев изтъкна, че е сключено споразумение за информационен обмен и свързаност с Главна инспекция по труда (ГИТ) и Агенцията за социално подпомагане. Предстои да се сключи такова и с Агенцията по заетостта, така че да бъдат засечени всички деца, които не са на училище.

Просветният министър даде пример, че ако децата бъдат засечени от информационния обмен, че не са на училище, а работят, ще се подава сигнал и информация до Главна инспекция по труда.

Много училища и образователни институции не полагат достатъчно усилия за разрешаване на проблема, посочи Вълчев и се закани, че затова ще има наказания.

За първи път от 6 години насам делът от преждевременно напусналите училище е паднал от 13.8% на 12.7%, добави от своя страна вицепремиерът Томислав Дончев.

Националната цел на правителството обаче е напусналите образователната система да се сведат до 11%.

Вицепремиерът е убеден, че всички екипи от всички институции са се научили да работят заедно в постигането на общата цел - да върнат децата обратно в училище.

С 13 000 по-малко студенти в последните три години

С 13 000 по-малко студенти в последните три години

Според Красимир Вълчев е нужна промяна в Закона за висшето образование

Младежи, които досега изобщо не са посещавали училище, сега сами изразят желание да го направят, похвали се Дончев и добави, че дори младежи на 19-годишна възраст, които не са ходили на училище, са изявили желание да учат за първи път.

"Държавната машина има нужда от допълнителна мощност, за да си върши по-добре работата", смята Дончев. По думите му директори и социални работници заслужават похвала за всичко, което правят.

Вълчев: "Основната причина на децата да не са в училище е нежелание."

Той добави, че за натрупани отсъствия за периода от септември 2017 до януари 2018 са спрени 55 000 месечни помощи за два милиона и двеста хиляди лева.

Предстои да бъдат спрени още близо 49 000 помощи за периода февруари 2018 г. до настоящия момент.

Държавата трябва да бъде силна, призова вицепремиерът и добави, че трябва да се направи една много сериозна ревизия на това как се издават медицински бележки на учениците.

21 хиляди деца са отпаднали от образователната система за 1 година
Обновена

21 хиляди деца са отпаднали от образователната система за 1 година

Мерките обхващали и родителите, които не осигурявали присъствието на децата в училище

Приоритети пред държавата трябват да бъдат насочени върху това да се прецени дали размерът на глобите е достатъчно респектиращ и дали глоби се налагат във всички от случаите, когато да се налага и да се повиши обществената нагласа, че дете, което не е в час, да бъде върнато обратно.

Дончев призова гражданите, които видят, че децата не са в училище и работят да сигнализират институциите.