Отлагането на влизането в сила на новите учебни програми за първи и пети клас би отложило и влизането в сила на останалите промени, които Министерството на образованието предвижда, като например допълнителните обезщетение при пенсиониране и квалификациите на учителите.

Това стана ясно от изказване на министър Миглена Кунева пред учители от първи и пети клас от областите Пловдив, Пазарджик и Смолян по време на дискусия за промените, произтичащи от закона.

Припомняме, новият Закон за училищното и предуичилщното образование, който влиза в сила от август, ще се приложи през нови учебни програми именно за първи и пети клас от следващата учебна година. 

Вие сте ледоразбивачът на реформата”, обърна се към учителите вицепремиерът.

Тя беше категорична, че Министерството ще застане плътно зад учителите и ще им окаже подкрепа на всяка крачка от прилагането на закона. 

Експерти от МОН ще тръгнат на обиколки из цялата страна за провеждане на обучения. Планират се също обучения на експертите от регионалните инспекторати по образованието за прилагане на новия образователен пакет - стандарти и учебни програми. До края на юни ще има обучения на учителите в I и в V клас.

Разработват се и ще бъдат отпечатани насоки заприлагане на новия образователен пакет стана ясно още от думите на министър Кунева.