1200 стипендии от по 30 евро ще получат ученици от цигански произход след завършен осми клас. Целта е те да бъдат мотивирани успешно да завършат средното си образование.

Стипендиите са осигурени чрез проект "Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование", финансиран от Ромски образователен фонд и Министерство на образованието и науката.

Проектът е на обща стойност 561 400 евро, финансирането от Ромския образователен фонд е на стойност 343 320 евро, представляващо 60% от общата стойност на проекта.

МОН съфинансира 40 % или 218 080 евро. Очаква се за две години 200 ученици да завършат успешно 12-ти клас и успешно да положат държавните зрелостни изпити.

По проекта ще бъдат наети 75 ментори. Те ще получават по 500 евро на година. Един ментор ще отговаря за няколко ученика.

Проектът е успешно приложен Сърбия, Македония, Словакия, а ръководителят му Мануела Радева обясни, че целта е да се подобрят образователните резултати на учениците от ромски произход и да ги мотивират да продължат да учат и по-нататък.

За първата година е предвидено 600 стипендианти да получават 30 евро независимо от успеха, втората година ще бъдат диференцирани сумите, съобразно техния успех.

Менторите или педагогочески специалисти ще подпомагат децата в личностното им израстване. Проектът е с продължителност две учебни години 2016/2017 г. и 2017/2018 г.

За двете години на обучение ще бъдат финансирани по 300 ученика в първия гимназиален клас, 400 ученика във втория гимназиален клас, 300 ученика в третия гимназиален клас и 200 ученика в последния гимназиален клас.

За целия срок на договора ще бъдат раздадени 1200 стипендии на 350 младежи и 350 девойки.

Огнян Исаев, представител на фонда със седалище Будапеща, обясни, че фондът подпомага, освен децата и учениците и студентите от ромски произход, но и форми на обучение за възрастни хора.

От днес стартира информационната кампания в 23 областни града, ще бъдат провеждани срещи с родителите. Успех, социален статус и мотивация на ученика, изложена в мотивационно писмо, е начинът на подбора на учениците, които се самоопределят като цигани.

Резултатите на учениците ще бъдат проследявани посредством обратна връзка за работата на менторите. От своя страна менторите също ще имат месечно отчитане на резултатите на своите ученици.