Студенти ще могат да карат стаж в държавната администрация срещу 330 лева на месец. Това става с приета от кабинета в оставка Наредба за стипендиантската програма в държавната администрация, съобщават от "Дондуков 1".

Наредбата е част от подзаконовата нормативна рамка за провеждане на стажове в държавната администрация. С нея ще се привличат и задържат служители с необходимата специфична експертиза и квалификация. Целта е да се преодолява недостигът на експерти от определени специалности.

От съобщението до медиите става ясно, че в програмата ще могат да участват студенти, които са български граждани и се обучават в български или чуждестранни висши училища. Те трябва да са завършили трети курс в специалност, включена в списък, одобрен с решение на Министерския съвет.

Въпросният списък ще се изготвя ежегодно. За база ще се ползва информация, подадена от администрациите. Изискването е в продължение на повече от 18 месеца да не са намерили подходящи кандидати чрез конкурс и при тях да има недостиг на специалисти от определени специалности.

Комисия ще избира кандидатите, като изборът ще включва три етапа: подбор по документи, провеждане на писмен изпит и интервю.

До 330 лв. ще бъде размерът на месечната стипендия. Тя ще се отпуска в началото на месеца, през който започва студентската програма, уточняват още от "Дондуков 1".

От правителството вярват, че държавната администрация ще може да привлича кандидати от необходимите й специалности още преди завършването на образованието им. Същевременно веднага след завършването си, стипендиантите ще могат да започнат работа по служебно правоотношение.

По време на програмата стипендиантът ще има наставник. По този начин ще се гарантира устойчивостта на този инструмент за привличане, подбор и задържане на служители от определени специалности. Стипендиантът ще бъде задължен да работи в съответната администрация поне 3 години след завършване на университета.