Докладът на Световната банка за образователната система в България е неистинен, некомпетентен и неекспертен. Това е категоричната позиция на синдикат „Образование".

Синдикалистите не приемат документа, който според тях не показва истинските проблеми на българското образование. Те изтъкват, че докладът е скалъпен по косвени факти, ползвани от чиновници с комерсиални цели, които не са влизали както в българско училище, така и в България.

От синдикат „Образование" отхвърлят констатацията, че образованието у нас стимулира различията по социален и полов признак, като изтъкват, че учебните планове, учебниците и методите на преподаване на са разделени за богати, бедни или цигани, а са еднакви за всички. В българските училища няма разделение между момичета и момчета, както и няма законово установени правила за такси или спонсорство извън принципа на доброволността, категорични са синдикалистите.

Те определят като абсолютна некомпетентност твърдението, че делегираните бюджети от 2008 г. не са довели до положителни резултати. От синдиката изтъкват, че с този метод на финансиране са спрели „течовете в системата".

Не отговаряло на истината и твърдението, че децата, които не знаят български, са обречени на провал и семействата инвестират в частни уроци.

От синдиката отхвърлят и отбелязаното в доклада като грешка на образователната ни система разпределение на учениците според социалния им статус. Синдикалистите се мотивират с факта, че в закона няма регламентиран прием по социален статус.

Препоръката на банката за подобряване на дисциплината в училище е пожелателна, без да са посочени ефективни мерки за подобряването й. Забравена е мярката да се спре зависимостта на директорските и учителски заплати от броя на учениците, което прави невъзможно ефективното прилагане на оскъдните дисциплинарни мерки на училището срещу нарушенията на учениците, коментират синдикалистите.

Учениците като финасовоопределящ фактор спекулират и рекетират училищните ръководства, а директорите и учителите са изправени пред невъзможния избор: добра дисциплина или добро финансиране. Дори в Република Македония няма зависимост между брой ученици и заплати на директори и учители, но това банката е пропуснала, възмущават се от синдиката.

Според експертите посочената препоръка на банката за задължителна предучилищна подготовка на децата от четиригодишна възраст не отчита, че в Закона за народната просвета няма такова задължение дори и за 5 и 6-годишните, а е само с препоръчителен характер.

Ако родителите не са осигурили присъствието на 5 и 6-годишните в детска градина или в училище, то тези деца безпроблемно биват приемани в първи клас, макар и с дефицит в социализацията им и знанията им по български език. Тук банката е пропуснала да задължи родителите да осигурят присъствие на децата в подготвителните групи, защото училищата не могат да ги връщат за подготовка с петгодишните, коментират още от синдикат „Образование".