Във всички страни, членки на Европейския съюз, съществуват помощни училища. Против закриването им, както се предвижда в проектозакона за образованието, се обявява синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа".

В изявлението си от синдиката посочват, че са се обърнали с въпрос към полския синдикат "Солидарност", тъй като българският проект заимстван точно от там.

"В полската образователна система има специални училища за деца със специални нужди. В специален закон от 1991 година децата и учениците със специални образователни нужди се интегрират в специални училища и професионални интеграционни училища (адаптират децата да работят)", цитират отговора на полските си колеги от КТ "Подкрепа".

Освен това децата с леки отклонения (физически и психически проблеми) могат да отидат в нормално училище, за да бъдат интегрирани в паралелки (максимум 15 ученици в клас, но обикновено по- малко от 12 ученици, с включени между 3 до 5 деца със специални образователни нужди). В Полша съществуват следните видове специални училища:

-      Специално училище за деца с увредено зрение,

-      Специални училища за деца с увреден слух,

-      Интеграционии училища за деца с умствени увреждания,

-      Интеграционни училища за деца с физически увреждания,

-      Професионални интеграциони училища,

-      Болнични училища,

-      Центрове за деца и маладежи с отклонения в социалното поведение.

Цитирайки отговора от Полша, от синдиката допълват, че и в редица други страни съществуват помощни училища - Казахстан, Англия, Румъния, германия, Турция и др.

Учениците с леки увреждания се обучават в нормални училища. Децата със средни и тежки увреждания се обучават в училища, финансирани от държавата. Освен обучението държавата финансово обезпечава транспорт от дома до училище и обратно; задължителен обяд и други специални условия, от които имат нужда децата с увреждания.

В зависимост от уврежданията и нуждите на децата, и паралелно с интеграцията в училище, държавата осигурява физиотерапията и рехабилитацията им.

Във връзка с информацията на нашите колеги от Европа се налага изводът, че традиционното и добро интегриране на децата със средни и тежки увреждания се извършва в специални училища.

"Българските депутати ще решат с новия училищен закон дали ще последваме добрите европейски практики или ще създаваме нови - наши, български", посочват още от синдикат "Образование".