Некласираните ученици от първия етап на класиране след седми клас са 1206, като 1006 са от София. Това обяви на брифинг пред журналисти на директора на Регионалното управление на образованието Ваня Кастрева.

Кандидат-гимназистът с най-висок бал - 455.500 точки е от Софийска-математическа гимназия "Паисий Хилендарски", а най-високият минимален бал на паралелка от 492.750 точки отново е от Математическата гимназия.

Рейтингът на училищата по минимален бал: СМГ "Паисий Хилендарски" с 487.750 точки, 91 училище - Немската гимназия с 464 точки, ТУЕС с 448.500 точки, 73 училище с 437 точки, Испанската гимназия с 429. 500 точки, Първа английска гимназия 429.500 точки, Втора Английска езикова гимназия с 424 точки, Девета френска езикова гимназия с 407 точки, 22 СЕУ "Г.С.Раковски" с 406.500 точки и 31 СУЧЕМ "Иван Вазов" с 396.500 точки.

След технологиите най-търсени от децата са езиците. Заявленията с най-голям брой желания са 236.

Излезе първото класиране на седмокласниците за прием в гимназиите

Излезе първото класиране на седмокласниците за прием в гимназиите

Запиванията са до 16-ти юли, включително

Най-желаните профилирани паралелки са 22 СЕУ "Г. С. Раковски" с профил "Чужди езици", Първа английска езикова гимназия с профил "Чужди езици", Втора английски езикова гимназия "Томас Джеферсън" с профил "Чужди езици" и Испанската гимназия с профил "Чужди езици".

Най-желаните професионални паралелки са Националната търговско-банкова гимназия, ТУЕС и Софийска професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов".

В утвърдения план-прием в изпълнение на заложените от министъра на образованието и науката индикатори са 388 паралелки, като от тях 219 профилирани и 169 професионални. Учениците, участвали в НВО по БЕЛ са 10 651 ученици, а по математика - 10 619 ученици.

Учениците, подали заявление за участие в първия етап на класиране, са общо 10 243. 9824 през индивидуален код на ученика и 418 в училища-гнезда. От кандидатствалите 646 деца от страната - 625 са го направили чрез индивидуален код, а 21 ученици в училища-гнезда.

1117 ученици не са подали заявление, от които 553 от училищата по културата, спортни и частни училища.

Класиралите се ученици след седми клас са 9036 души. Свободните места след първия етап на класиране са 914 места. Една е закритата профилирана паралелка през 2020 г., няма закрити професионални паралелки.