Малко, след като тази вечер Академическият съвет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" взе решение да увеличи студентските такси с 8 %, факултетният студентски съвет на Историческия факултет изрази своето недоволство, като изпрати отворено писмо до медиите с аргументите си за несъгласие.

Стана ясно, че само 9 члена на Академически съвет - въпреки протестите на студентите, са застанали против по-високите такси.
Ние се свързахме с председателя на студентския съвет към Историческия факултет Ивайло Динев, който ни запозна с мотивите на Университета за това увеличение на таксите, както и със своите собствени да е против него.

По думите му причините за увеличаване на студентските такси в последните години са едни и съши - Софийският университет няма достатъчно средства и тези средства, начинът за формирането им, са именно чрез вдигане на студентските такси.

„Ние сме против, когато университетът има нужда от допълнително финансиране на гърба на студентите. Ние сме за качествено образование, но защо трябва да бъде то прикрепено към по-високите такси?", недоумява Ивайло Динев.
Според него, след като университетът е държавен и студентите учат държавна поръчка, се очаква и държавата да осигурява средства. В същото време обаче студентските такси се вдигат все повече, категоричен е той.

На въпрос защо увеличението е именно с 8%, Динев отговори, че аргументите на академичния съвет били, че то е съобразено с увеличаването на минималната работна заплата от първи януари.

Стана ясно, че на самото заседание, освен представители на студентския и академическия съвети, са присъствали и много студенти, които са подкрепили позицията на Историческия факултет. След като аргументите им обаче са били отхвърлени, всички дружно са напуснали заседанието в знак на протест.

Председателят на факултетния студентски съвет на Историческия факултет изтъкна, че ще обсъди с колегите си какво да предприемат от тук нататък, като за момента остават на база преговори.
„Няма как да отговоря дали ще има протест или не, все пак ще се срещаме със студентски организации и ще се координираме кое е правилно", коментира Ивайло Динев.

Той припомни, че варианти за решаване на финансовите проблеми на СУ са търсени още преди 3 години, когато са протестирали за качествено образование. Още тогава съветът е предлагал да се увеличи държавната издръжка, но съответно с това и финансирането на университета да промени своята парадигма. „Качествено образование може да има и когато парите бъдат разпределени според качеството", подчерта Динев.

По думите му, въпреки че рейтинговата система за последните 2 години е показала, че Софийският университет е на първо място, той е получил за последните години само около 4 млн. лева при нужни за университета годишно около 80 млн. лева, за да функционира нормално.
„Или средствата за образование да бъдат увеличени, или, ако те са малко, да бъдат разпределяни за тези, които се представят най-добре", предложи Динев.