По повод на обявените вчера стачни действия на социалните служители, съгласувани с КТ „Подкрепа", от асоциация за детско развитие „Член 24", разпространиха отворено писмо-обръщение до синдикалната организация, в която излагат свои аргументи.

Исканията на тези хора (социалните работници, бел.ред) са справедливи, но са твърде едностранни. Всеки има право на достойно заплащане и добри условия на труд, но ако те искат да получат широка подкрепа, трябва да поискат нещо повече от пари, климатици и компютри.

На практика асоциацията критикува исканията на протестирщите, тъй като нито едно от тях не засяга същината на работата и ангажимента им към децата и обществото.

Организацията визира преди всичко служителите в отделите закрила на детето, които допускат грубо вмешателство в работата си и често следват държавна политика, която е несъвместима с международното законодателство в областта на правата на детето и е насочена към безпринципно усвояване на европейски средства.

"Ако социалните служители включат към своите искания и такива, за достигане на повече независимост (в рамките на закона), морал и прозрачност в работата им, ще получат подкрепа от обществото", посочват от "Член 24".

Неправителствената организация констатира и че за съжаление, в момента повечето хора, имали работа със тези служби, не са останали с добри впечатления от тях.

Асоциация за детско развитие "Член 24" предлага да се организира среща между представители на стачния комитет и представители на неправителствения сектор, на която да се търсят добри за всички страни решения.