За пръв път регламентираме статута на на постдокторантите по програмата за млади учени и постдокторанти.
Това са млади учени, които са придобили докторска степен и които започват научната си кариера в България. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на пресконференция след заседание на МС.

"Много важно е, че с две от тези програми, насочени към участието на българските учени в европейски програми, ние правим своеобразна реинтеграционна политика по отношение на учените", обясни Вълчев.

Той каза още, че по компонента за млади учени ще бъдат предоставяни от 200 до 500 лв. допълнително, ако съответният учен има трудово правоотношение и 900 лв. допълнитено месечно, ако той няма трудово правоототношение.

По компонента за постдокторанти ще бъдат предоставени от 1500 до 3 000 лв. месечно, допълнително на един постдокторант.

Отпускат 18 млн. лв. за осъществяването на научни мисии в 8 сектора

Отпускат 18 млн. лв. за осъществяването на научни мисии в 8 сектора

Програмите са на обща стойност 61 млн. лв.

Акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН, коментира в това отношение, че страната ни е изостанала не само по отношение на европейските страни, но и в световен мащаб. Той приветства възможността в България да идват и хора от чужбина, които да да работят. Според него увеличаването на стипендиите на докторанти е много горещ въпрос.

"МОН е намерило един добър баланс, защото от една страна не може да се раздават средства на калпак, без да се гледат какви са резултатите в научните организации, от друга страна стипендията от 500 лв. е една изключително ниска стипендия. Това е силен сигнал към онези организации, които извършват научни изследвания. Същевременно силен сигнал към младите хора, че държавните институции започват да полагат повече грижи за тяхното развитие", коментира той.

С 50 млн. лв. държавата гарантира студентските и докторантските кредити

С 50 млн. лв. държавата гарантира студентските и докторантските кредити

За тази година

Акад. Ревалски бе категоричен, че за първи път България има една политика за спирането на изтичането на мозъци, защото иначе и досега продължаваме да бъдем един нетен донор в областта на науката.

На днешното си заседание правителството одобри постановление за условията и реда за предоставяне на стипендии на докторантите.

Стана ясно, че парите за стипендии на докторанти на годишна база ще бъдат 3 милиона. От МОН настояват за диференциран подход. В зависимост от научната организация и оценката на научната организация докторантите ще могат да получат допълнително средства. Те могат да бъдат и в размер на 50 лв., но могат и да бъдат и 350 лв. месечно.

Вълчев коментира, че имаме увеличение на докторантите, но има и редица научни звена, които имат ниска оценка за продукцията си и това е видимо и от рейтинговата система на висшите училища.

Над 5 млн. лева договорени за подкрепа на студенти, докторанти и учени

Над 5 млн. лева договорени за подкрепа на студенти, докторанти и учени

500 млади учени до 34 години ще получат подкрепа за научно-изследователска дейност