18 млн. лв. отпусна правителството за осъществяването на научни мисии по приоритетни за страната задачи в осем сектора. Това стана ясно на заседание на Министерски съвет.

Парите се отпускат за реализирането на 11 научни програми, осем от които секторни - ИКТ, животноводъство, растениевъдство, здравеопазване.

Програмите са на обща стойност 61 млн. лв. Повечето дейности са със срок на изпълнение за три години.
За тази година одобрените бюджетни средства са 18 млн. лв.

БАН не дава развод на НИМХ
Обновена

БАН не дава развод на НИМХ

БАН не са изпълнили ангажиментите си към НИМХ според Вълчев

"За първи път смея да твърдя, намерихме с националната стратегия за насърчаване на научните изследвания баланса между обществения интерес и това да насочим научните изследвания към важни за обществото области и сектори, включително и това да бъдат диференцирани средствата за наука, от друга страна необходимостта да се увеличават тези средства за научни изследвания. Това е проблем във всички европейски страни", заяви просветният министър Красимир Вълчев.

Той коментира, че в ЕС говорим за така наречените мисии, към които ще бъдат насочени основна част от средствата за научни изследвания.

"Мисиите са обществени предизвикателства и задачи, с които ние трябва да се справим. Това се опитваме да направим с нашите национални научни програми - да насочим средствата към важни обществени задачи, към потребностите на отделните сектори, включително на отделните министерства. Имаме проектно конкурсно финансиране чрез Фонд "Научни изследвания", обясни Вълчев.

По думите му тук подходът е отгоре надолу.

С над 20 млн. лв. стимулират научния потенциал

С над 20 млн. лв. стимулират научния потенциал

МОН подпомага развитието на научните програми

Държавата предварително формулира дейностите и задачите, към които да бъдат насочени научните изследвания.

"Предварително условие за финансиране на един проект е всички научни организации, работещи в определена област, да се обединят като водещата организация с тази с най-голям интензитет на научната дейност.
Общо научните програми са 11, осем от тях са секторни. Две от тях са насочени към участието на млади учени - участието им в европейски програми и съфинансирането им и една за младите учени и постдокторантите".