С 18 млн. лв. осигуряват финансирането на национални научни програми, обвързани с решаването на важни обществени задачи. По този начин от Министерство на образованието и науката се надяват да развият научния потенциал в съответствие с конкретни тематични области - като например електронното здравеопазване, информационните и комуникационни технологии и др.

"Едно от предизвикателствата в областта на научните изследвания е да обвържем изследванията с важни обществени задачи", заяви министърът на образованието Красимир Вълчев. Така по една програма ще се финансира един проект, който ще обедини всички научни организации в дадена област. "Програмите, които са изработили, са на обща стойност 18 млн. лв., обяви Красимир Вълчев.

По думите му сега имаме няколко групи научни организации, такива с висока научна дейност, такива със средна и такива, които изобщо не могат да бъдат идентифицирани от научните бази данни.

Български учени откриха как се възстановяват „повредите“ в човешката ДНК

Български учени откриха как се възстановяват „повредите“ в човешката ДНК

Пробив в борбата с рака...

Така например се предвижда научните организации да обединят усилия в програмата за развитие на културно-историческото наследство, националната памет. Друга програма е опазването на околната среда. Тя е съгласувана със секторната политика в областта на околната среда и водите, програма в областта на ИТ сектора, програма за осигуряването на нисковъглеродната енергия в областта на транспорта, програма за репродуктивни биотехнологии в животновъдството.

Програмата за млади учени и постдокторанти цели съхранение на научния потенциал във висшите училища. За нея са предвидени 5 милиона. Така по проект всеки млад учен ще може да получава допълнителното възнаграждение между 200 и 500 лв.

Двама български учени в САЩ са отличени от фондация "Слоун"

Двама български учени в САЩ са отличени от фондация "Слоун"

Признание за Теньо Попминчев и Людмил Александров...

Министър Вълчев припомни, че със Закона за държавния бюджет за 2018 г. са увеличени средствата за научни изследвания. С решение на МС са увеличени средствата на Фонд "Научни изследвания" с 8 млн. лв. за конкурсно проектно финансиране. Осигурени са допълнително 5,6 по бюджета на МОН за осигуряване на достъп до база данни "Елзивър".

Министър Вълчев уточни, че допълнително с постановление на Министерски съвет се осигуряват допълнително средства за стипендии на докторанти и студенти. Средствата са в размер на 2,5 млн. лв. Допълнителни стипендии на докторантите, ще трябва да бъдат обвързани с научните резултати.

Програмите ще се изпълняват от всички организации в съответната област.

Министър Вълчева заяви, че с националните програми се казва - предоставяме ви средства, но искаме да обедините целия научен потенциал.

Борисов иска български учени и предприятия да модернизират армията ни

Борисов иска български учени и предприятия да модернизират армията ни

Каракачанов, Дончев и Борисов разглеждат военноремонтния завод ТЕРЕМ-Търговище