76 450 ученици са се явили на зрелостни изпити тази година, което е с почти 3500 повече в сравнение с миналата година. Резултатите са напълно съизмерими с миналогодишните.

Тази година са малко по-слаби, но при засиления контрол, включително инсталираните камери и работата на квесторите, резултатите тази година по същество като знания, са по-добри, коментира министърът на образованието и науката Даниел Вълчев.

Той посочи, че са постигнати по-високи резултати от зрелостниците по история, физика, биология, руски език, философия.

По-ниски са резултатите по български език и литература, математика, чуждите езици, с изключение на руски, и драстично ниски - по география.

11 503-ма зрелостници са получили двойки, като 1643-ма са с по две двойки. Общо получените слаби оценки са 13 146.

Общият брой на отличните оценки, получени на държавните зрелостни изпити, е 23 095, които са написани на 19 959 зрелостници.

Максималната оценка по 100 точки имат 166 зрелостници. Тези, които не са положили успешно изпитите са 15,5%, а тези, които имат по две отлични оценки са 15,46%.

Даниел Вълчев посочи, че 19% от двойките са по география, което означава, че почти всяко пето дете, явило се на география има двойка.

Според министъра обяснението е в избора на голям брой ученици да се явят на изпит по този предмет, смятайки го за по-лесен. От всички 6 215 двойки по география, 4522 са на зрелостници от професионални гимназии, съобщи Даниел Вълчев и добави, че предстои сериозно обсъждане на този въпрос и набелязване на мерки.

Министърът цитира и някои примери от изпитните работи по този предмет. Над 5% от явилите се по география смятат, че България е на едно от първите места в света по раждаемост, а над 9% - че сме в челните класации по средна продължителност на живот.

Почти 11% от зрелостниците, избрали географията, са решили, че нос Калиакра и Мадарският конник са в Родопите.

Според някои от изпитните работи „най-високият връх на Рила е Еверест", „най-големият проблем на Рила е отрицателният естествен прираст"; „в Рила животните са защитени от червения кръст"; там се намират и седемте Рилски езера, но най-голямото е Байкалското, а „животинският свят е предимно от говеда".

Вълчев съобщи още, че има увеличение на двойките по математика с 5% и силно намаление на двойките по история, философия, химия, физика.

Според изпитните резултати по български език и литература с най-добра успеваемост са се представили зрелостниците от Американския колеж в София.

След тях в класацията се нарежда 91 Немска езикова гимназия, II АЕГ "Томас Джеферсън", 164 гимназия с преподаване на испански език, 73 СОУ, Езикова гимназия - Пловдив, Италианският лицей в София, НГДЕК, Първа английска езикова гимназия и 31 СУЧЕМ „Иван Вазов".