Общо 41 501 студенти получават европейски стипендии за успех и за специални постижения от 2016 г. На младежите са разпределени над 27 млн. лв., съобщи заместник-министърът на образованието и науката д-р Петър Николов при отчитането на резултатите от проект "Студентски стипендии - фаза 1". 

За изминалите четири академични семестъра 31 102 студенти са взели стипендия за успех. Парите се изплащат накуп за всичките пет месеца от семестъра. Месечната стойност на стипендията е 150 лв. 4380 от класираните са с максимален успех 6, а само 144 - с минималния 4,00. Средният успех за получаване на стипендията е отличен 5,45.

Най-много стипендианти изучават "Компютърни системи и технологии" - 1114, "Предучилищна и начална училищна педагогика" - 988, "Архитектура" - 837, "Ветеринарна медицина" - 704, и "Начална училищна педагогика и чужд език" - 695. Над 1500 младежи са запазили добрия си успех и за получили стипендия и за четирите изминали семестъра, а други 3024 - за три от тях.

От 2016 г. досега са предоставени 24 095 стипендии за специални постижения на 9399 студенти. Размерът им е 300 лв., а всеки младеж може да получава до три такива наведнъж. Средният успех за всички семестри е отличен 5,59, като 7931 от стипендиантите са с максимален 6. За четирите семестъра от изпълнението на проекта 4053 младежи са получили по една стипендия, 1790 - по две, а с три са били 1662. Общо 33 възпитаници на висшите училища в страната са взели максималния брой от 12 стипендии. Специалностите с най-голям брой класирани студенти са "Медицина" - 2092, "Право" - 1597, "Финанси" - 544, "Медицинска сестра" - 453, и "Компютърни системи и технологии" - 451.

Проучване сред студентите и преподавателите в университетите за удовлетвореността и мотивацията за получаване на европейски средства показва, че 84,9% от младежите, получили стипендия се мотивират да постигат по-добри резултати при обучението си. 87,5% от студентите със стипендия за специални постижения също потвърждават, че са още по-амбицирани да се включват в научни проекти извън академичните занятия. Почти половината от преподавателите са на мнение, че европейските стипендии за специални постижения стимулират достатъчно младежите.

74,2% от анкетираните студенти считат, че предоставянето на европейски стипендии в приоритетните специалности засилва интереса към тях. 2/3 от стипендиатите за успех и почти половината от тези със стипендии за специални постижения са изразходвали парите си за покриване на семестриални такси. Текущи разходи са покрили 41,7% от получилите стипендия за специални постижения и 33,4% от тези с отличен успех. Студентите често са ползвали средствата за учебници, помагала, както и за плащане на общежитията си.

"Ще се обсъдят различни възможности за подпомагане на студентите със средствата, предвидени за втората фаза, които са общо 13 млн. лв.", коментира ръководителят на проект Пламен Славов. Той допълва, че студентите от приоритетните направления в университетите ще продължат да получават стипендии за успех, като парите ще бъдат осигурени от държавния бюджет