Граждански и неправителствени организации, учители и директори на училища са се обединили в подкрепа на Министерство на образованието и науката и по-конкретно в защита на програмата, подпомагаща ромската интеграция чрез стипендии за учениците, които завършват средно образование.

Писмо в подкрепа, но и с още искания е внесено днес в МОН.

На пресконференция в БТА от името на организациите бяха представени основни позиции, както и основните искания, които се отправят.

Стипендиите за циганчета компенсирали липсата на равен старт
Обновена

Стипендиите за циганчета компенсирали липсата на равен старт

Тези деца са се борили с бедност, предразсъдъци и социален натиск

Според гражданските и НПО-организациите стипендиите за циганчетата не представляват по никакъв начин дискриминация, тъй като това са мерки по специализирани програми и всъщност представляват наваксване на дефицити и преодоляване на ограничения.

Прилагането на специализирани мерки по отношение на определени групи в риск от дискриминация, всъщност по думите на Калина Бозова, е предвидено точно в Закона за дискриминацията. Тя обясни, че тези мерки са насочени към подпомагане на такива ромски деца, които не могат да стигнат по финансови и социални причини до класните стаи и имат нужда от подкрепа. Това е инвестиция за подобряване на достъпа на ромските девойки и младежи до равен старт за образование, настоя Бозова.

Родители от Добрич твърдо против раздаването на стипендии на циганчета

Родители от Добрич твърдо против раздаването на стипендии на циганчета

Подготвят жалба

Тя посочи, че не само подкрепят МОН, но и го поощряват да продължава да работи по цялостния пакет от мерки за образованието на ромската общност, тъй като там са нужни многопосочни специални програми. "Хората са разумни и трябва да знаят, да не се водим от емоции, симпатии и антипатии", призова Калина Бозова и отново подчерта, че стипендиите и програмата за тях не са допълнителни права, а допълнителни възможности, за да постигнат равни права.

"Искаме да почувствате чисто човешкия и гражданския смисъл на тази програма", призова Бозова и обясни, че стипендиите нямат само финансово изражение, а са едно рамо, което децата усещат, а това е подкрепа за огромните усилия, които те полагат въпреки враждебната среда.

Калина Бозова изброи и какво още се предлага, дори изисква, от МОН за преодоляване на дефицитите сред ромската общност. На първо място Бозова посочи обединяване на институциите и привличане и на медиите за кампания, която да насърчава интеграцията. На второ място, тя посочи ранното и качествено усвояване на български език, включително с диференциране на учебниците и помагалата, допълнителна подготовка на учителите.

На следващо място бяха посочени - система за мониторинг при преминаването на ромските деца от едно ниво на друго, създаване на свързващи механизми между институциите, които да работят в областта на интеграцията, формиране на единни стандарти и начини аз измерване на качеството на програмите, интегриран подход между всички училища, общини и региони, материална осигуреност да допълнителните образователни услуги и не на последно место по важност - сформиране на консултативен междуведомствен съвет, в който регулярно да се обсъждат мерките по интеграция и който да информира обществото, така че да има обществено съзнание по въпроса.

"Апелираме към отговорност в обществото", заяви Калина Бозова.