Близо 36 000 ученици ще преминат допълнителни занимания и ученически практики в реална работна среда до 2027 г. по проект за модернизиране на професионалното образование и обучение. Договорът за изпълнение бе подписан днес в МОН от министъра на образованието и науката проф. Сашо Пенов и изпълнителния директор на ИА "Програма за образование" проф. Георги Вайсилов.

Проектът е насочен към адаптиране на професионалното образование и обучение спрямо динамиката на пазара на труда и развитие на уменията за професиите на настоящето и бъдещето.

Ще се финансира подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда, и разработване и въвеждане на образователни материали по професионална подготовка за важни сектори с иновативно цифрово учебно съдържание.

Реализацията на проекта е в синхрон с предложените промени в Закона за професионалното образование и обучение, каза министър Пенов.

Предвижда се да бъде разработен нов Списък на професиите за професионално образование и обучение, държавни образователни стандарти, учебни планове и програми, национални изпитни програми вкл. междусекторни, по определени сектори. Ще се провеждат микро-квалификации и кредити с цел мобилност и проходимост между професии, сектори и образователни нива.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+). Проектът е на стойност 70 млн. лв., а изпълнението ще продължи 58 месеца.

Проект ще адаптира професионалното образование към нуждите от кадри на бизнеса

Проект ще адаптира професионалното образование към нуждите от кадри на бизнеса

Според прогнозите 4 от всеки 5 работни места ще са свързани с висококвалифицирани дейности