Поредно проучване в сферата на образованието поставя българчетата на срамно място.

На пресконференция в Министерството на образованието и науката (МОН) министър Анелия Клисарова специално уточни, че резултатите от участието на България в последното проучване PISA 2012 не са първоаприлска шега и са доста тревожни.

От 44 държави участници българските деца са поставени на 43-о място. Изследването, което е проведено в периода април и май, обаче не е тясно свързано с нито един учебен предмет, а със способността на 15-годишните да решават проблеми.

Според Министър Клисарова резултатите ясно сочат, че учениците ни не са подготвени да приложат в живота получените в училище знания.

В проучването PISA са участвали 2122 ученици от 186 училища, като оценяването е било компютърно базирано.

В два модула от по 20 минути всеки децата е трябвало да решат определен брой задачи, като най-трудни за българчетата са се оказали тези със свободни отговори.

Като пример за задачи от МОН дадоха ситуацията на ученик, който си е забравил телефона и трябва да реши как да съобщи на приятелите си, че ще закъснее за среща.
Друга задача пък е изобразявала карта с маршрути, а младежите е трябвало да изберат най-краткия път от точка А до точка Б.

Най-трудна обаче се е оказала задачата, изобразяваща анимация на роботозирана прахосмукачка, която се намира в стая с червени и жълти блокчета. Прахосмукачката се движи по определен модел, като може да се допира единствено до жълтите блокчета.
Учениците е трябвало да отговорят на два въпроса, свързани с нея: какво прави тя, когато доближи червено блокче, и колко жълти блокчета ще бутне, ако завие надясно, а не наляво.
Под 50% от българските ученици обаче са успели да отговорят на тези запитвания.

В общата класация си поделяме дъното с държави като Уругвай и Колумбия, а на първите места излизат Сингапур, Южна Корея, Япония, Китай и Канада.

Образователният министър изтъкна, че това е обезпокояваща тенденция, тъй като на 15 години младежите завършват основно образование и трябва да имат определени знания и компетентността да ги използват.
Предстои обаче тепърва да се измисли, какво трябва да се промени в образованието, за да може този проблем да намери своето решение.

България е сред страните, в които семейната и социално икономическата среда на учениците има най-сериозно влияние върху резултатите, сочат още данните на PISA. Само в Унгария и Словакия средата има по-голяма влияние върху резултатите, обясниха от МОН. Разликата в резултатите на учениците с най-висок и най-нисък социален статус е цели 122 точки при средно за страните от ОИСР 60 точки.