Учебната година да приключи дистанционно. Учениците да бъдат в училищата за провеждане на изпитите. Това решиха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, членовете на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в образованието и представители на родителски организации, съобщиха от МОН.

Датите за изпитите ще бъдат конкретизирани в следващите дни при вземане предвид развитието на епидемиологичната обстановка в страната и постъпващите в Министерството становища. 

Учениците от 7 и 12 клас се връщат в училище само за матурите

Учениците от 7 и 12 клас се връщат в училище само за матурите

Това било решено на политически съвет с премиера Бойко Борисов

Акцент на разговора е била готовността изпитите да се проведат при спазване на мерки за безопасност, включително за учениците в самостоятелна и задочна форма на обучение. Тези мерки засягат и практическите изпити за професионална компетентност.

В училищата може да бъдат допускани и организирани индивидуални присъствени консултации за децата, които са пожелали такива, или преподавателите са преценили за необходими. 

Диян Стаматов: Учениците да се върнат само за изпитите

Диян Стаматов: Учениците да се върнат само за изпитите

Събирането на големи групи ученици било рисковано и прибързано

На разговора е решено материалът, включен в изпитите, да се уточни на база данни от проучване сред училищата за нивото на усвоените знания и преподадените теми. Предстои да бъдат анализирани постъпилите данни и да бъде оповестено учебното съдържание, което няма да бъде включвано.