Напрежение зрее сред учителите на две професионални гимназии в Кърджали. То е провокирано от предложение за сливането им, съобщава БГНЕС.

Предложението за преобразуване чрез сливане на двете най-големи професионални гимназии в областта - по икономика и по туризъм е внесено в МОН от началника на Регионалния инспекторат по образованието Гроздан Колев. В гимназията по икономика се обучават 683 ученици, а в тази по туризъм - 395.

Общинската комисия по образованието не е била уведомена от Колев за намерението му.

Родители и партньори в професионалното обучение от бизнеса са стартирали подписка. Ефективни протестни действия се готвят от синдикалните структури. Те определят намерението за сливането като "едностранното, недемократично и немотивирано". Общият брой на паралелките в двете училища е 31 в дневна и 12 в задочна форма на обучение, а класните стаи са 21. Издръжката на училищата била достатъчна за осигуряване на качествен учебно-възпитателен процес. Нямало неразплатени задължения, има преходен остатък, а средната работна заплата в гимназиите е по-висока от тази в другите професионални гимназии в областта. Това се посочва в разпространения от учителските колективи призив за подкрепа, в това число и медийна.

Единственият проблем пред двете гимназии бил, че повече от 30 години работят в една обща сграда, а двусменният режим на обучение е в противоречие с европейските норми за организация на учебния процес. Учениците учат от 7.05 ч. до 19 ч., а това създава напрежение, свързано със сигурността на учениците, по-голямата част от които пътуват ежедневно от околните селища в тъмната част на денонощието, особено през зимния период.

От своя страна началникът на Инспектората по образованието Гроздан Колев заяви, че сливането на професионалните гимназии по икономика и по туризъм няма да остави без работа нито един преподавател. Председателят на комисията по образование, култура и вероизповедания при Общинския съвет Георги Кючуков е бил уведомен с писмо от директорите на двете училища. Той изрази недоумение от факта, че се предлагат за обединяване точно професионални гимназии, които са предпочитани от учениците и техните родители, и имат голям брой възпитаници.