Учителите вече сме готови психологически за учебната година. Това заяви пред БНТ директорът на столичното 51-о училище "Елисавета Багряна" Асен Александров.

Той посочи, че навсякъде в Европа мерките, които трябва да се спазват при учебния процес, са приблизително еднакви - дезинфекция, измерване на температурата, спазване на социална дистанция и изолиране на класовете.

Александров поясни, за учениците маските ще бъдат по желание, докато за учителите те ще са задължителни, включително в учителската стая.

На въпрос дали има готовност за бързо превключване от присъствена в дистанционна форма на обучение изпълнителният директор на Асоциация "Родители" Яна Алексиева изтъкна, че е необходимо учители и родители да работят заедно, за да се чувстват децата подкрепени. Трябва да сме гъвкави във времето, което ни очаква, посочи тя.

Учителят - с маска или шлем, ако преподава на повече от един клас

Учителят - с маска или шлем, ако преподава на повече от един клас

Мярката няма да важи за началните учители

Алексиева призова да има максимално много комуникация с родителите, тъй като сега тя е наложителна. По нейни думи изискванията на МОН и МЗ трябва да бъдат спуснати на разбираем и достъпен за родителите език, за да могат те да се подготвят, а също да знаят към кого да се обърнат, ако имат въпроси.

От своя страна Александров напомни, че новост ще бъде препоръката учебният процес да се провежда не по кабинети, а по класни стаи.

Относно струпването на деца в лавката по време на междучасията той поясни, че в начален етап те няма да я ползват, а тези в прогимназиален и гимназиален етап ще се сложат препоръки за дистанция, като ако те не се спазват, лавката ще бъде затворена. Да си носят храна от вкъщи, само в изключителни случаи да се слиза до лавката, препоръча директорът.

Той обясни и че часовете ще бъдат в блок, за да се избегне струпването на ученици в междучасията.

Вълчев: Затворените училища са по-опасни за децата от пандемията

Вълчев: Затворените училища са по-опасни за децата от пандемията

Учебната година започва присъствено