В МОН утвърдиха учебните програми за Х клас. В този клас приключва обучението по редица основни предмети в областта на природните и на обществените науки, на изкуствата, на технологиите и предприемачеството.
В програмите е поставен акцент върху националната история, география и литература, съобщиха от Министерството на образованието и науката.

Учебната програма по български език и литература в Х клас допълва и разширява изученото в предходните класове. В компонента по български език основен акцент са темите, насочени към познаването и прилагането на книжовните езикови норми.

Учителите одобрили всички проекти за учебници

Учителите одобрили всички проекти за учебници

Два учебника са получили оценка "Неприложим в практиката", тъй като не са предоставени

По литература са заложени за изучаване творби само от български автори. Сред тях са Иван Вазов, Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Димчо Дебелянов, Елин Пелин, Йордан Йовков, Гео Милев, Никола Вапцаров, Николай Хайтов и др.

Включени са емблематични текстове от българската литература от периодите след Освобождението до Първата световна война, между двете световни войни и след Втората световна война.

В резултат на общественото обсъждане бе добавена творбата "Cis moll" на Пенчо Славейков. За изучаване бяха конкретизирани две глави - 1 и 16 от І част на романа "Тютюн" от Димитър Димов. Програмата позволява учителите да подбират и други тематично близки текстове, освен посочените, в зависимост от интереса на учениците.

Учебната програма по история и цивилизации предлага цялостен курс по национална история - от древността до наши дни, поясниха от МОН.

По време на обсъждането са приети редакции, които не променят цялостната концепция на проекта. Отпаднали са отделни понятия, които са обект на изучаване през други предмети (напр. неправителствени организации, мажоритарна и пропорционална избирателна система и др., поясняват от МОН).

В същото време са въведени нови понятия (напр. базилика, ротонда, експроприация, приватизация, терор, атентат, безпартиен режим, комунизъм, репресивен апарат, глобализация и др.), които подпомагат разбирането на процесите.

Проследено е взаимодействието между различните цивилизации по нашите земи в отделните периоди от историята ни, засилен е патриотичният акцент и е отделено внимание на събития от най-новата ни история, като в програмата са намерили място само факти, без да се допуска оценъчна интерпретация.

МОН пусна за обсъждане новите учебни програми за 4 и 10 клас

МОН пусна за обсъждане новите учебни програми за 4 и 10 клас

По новите учебници ще се учи най-рано през учебната 2019-2020 година

Проектите на тези програми бяха обсъждани над година и половина с учители, с представители на висши училища и на БАН. Те дискутираха материала по предметите, към които има обществена чувствителност - български език и литература, история и цивилизации и философия.