Единният стандарт за издръжка на ученик в общообразователните училища се увеличава с 15 процента.

Така в големите градове с над 70 хиляди население за един ученик годишно държавата ще плаща 1233 лева.

През миналата година стандартът беше определен на 980 лева, а след това беше увеличен до 1070.

В по-малките градове държавата ще отпуска по 1324 лева за ученик. Най-висока - 1519 лева ще бъде издръжката в планинските общини.

От миналата година учителските заплати вече се формират на базата на броя и издръжката на учениците в съответното учебно заведение