Предвижда се увеличение на броя на професионалните паралелки в плана за прием на ученици за следващата учебна година. Това съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на среща с работодателски организации в Стара Загора.

Той уточни, че през настоящата година 46% от всички паралелки са професионални. От Министерството на образованието и науката (МОН) обмислят да обвържат средните общообразователни училища с професионалните. Целта е учениците от по-малките населени места да бъдат насочвани към най-близките професионални гимназии като разходите за транспорт на учениците да бъдат за сметка на министерството.

Според просветния министър има необходимост от създаване на обединени училища в малките населени места. "Ако до десети клас учениците изучават професии, сходни с тези в близките професионални гимназии в големите градове, ще намалим отпадането и ще увеличим интереса към професионалното образование", каза Вълчев.

От догодина започва дуално обучение - 3 дни работа и 2 дни учене

От догодина започва дуално обучение - 3 дни работа и 2 дни учене

Инициативата ще се финансира с европари

Той обясни като драматичен недостигът на кадри със средно-техническо образование за сметка на кадри с висше. Завършилите средно професионално образование понякога получават в пъти по-високи заплати от тези с висше, призна образователният министър и допълни, че политиката на МОН е да разширява дуалното обучение.

Според Вълчев, в МОН подготвят обвързване на професионалното и на висшето образование. По този начин учениците ще могат да валидират кредитите си от гимназията по време на следването си. Същевременно висшите училища ще улеснят приема си за ученици от професионалните училища.

С проекта на бюджет за 2018 г. от образователното министерство предложиха механизъм за допълнително финансиране на професионалното образование. Той предвижда увеличение на средствата за паралелките, които обучават по професии с очакван недостиг на кадри за пазара на труда.

Министър Вълчев призова бизнесът да е по-близо до образователните институции. "В момента популяризираме дадени професии най-вече чрез проекта "Твоят час". Имаме и кариерни центрове, които училищата трябва да използват повече. Работодателите също трябва да се включват в този процес, за да се обърнат обществените нагласи към професионалното образование", подчерта министърът.

Работодателите от своя страна поискаха ограничаване на профилираните паралелки в езиковите гимназии, защото завършилите в тези училища напускат страната. На друго мнение е кметът на Стара Загора Живко Тодоров - според него такива рестриктивни мерки няма да дадат резултат. "Когато една компания иска да инвестира в Стара Загора или в друг град, търси подготвени хора с езици", поясни той.