Първият в страната университетски технологичен център се открива днес в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Това каза ректорът на висшето учебно заведение проф. д-р Запрян Козлуджов, цитиран от Дарик.

Центърът е разработен по проект „Екотехнологии на информационното общество” и се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът включва изграждането и оборудването на Технологичния център на ПУ, обособяването на Административен отдел, сформиране на Конферентен център, както и на Учебен център.

Технологичният център ще бъде инфраструктура за провеждане на иновативни научни изследвания в областта на молекулярните биотехнологии и екологичните ИКТ и за трансфер на технологиите за индустриално внедряване в предприятията.

Обучителната дейност на центъра от друга страна ще е насочена към повишаване на  квалификацията на младите специалисти в България.