Средната брутна заплата на университетските преподаватели е 2800 лева, заяви министърът на образованието Красимир Вълчев, съобщи "24 часа". В тази сума влизат и парите за прослужено време, и тези за научните звания.

Вълчев уточни обаче, че разликата в заплащането на младите университетски преподаватели с по-възрастните е голяма. Младите преподаватели са ощетени, те взимат 2,3 пъти по-ниски възнаграждения от по-възрастните си колеги.

В училищата, където средното възнаграждение е 1090 лева разликата на база възраст е много по-малка - 45%.

Министърът изведе тези факти пред преподаватели и студенти от Тракийския университет в Стара Загора по време на своята лекция на тема "Значение и перспективи на висшето образование като фактор за развитието на плановите райони".

Представителите на Тракийският университет бяха категорични, че асистентите и докторантите трябва да получават повече от учителите. В университета в Стара Загора разликата в заплащанията между младите и преподавателите с дълъг стаж била 1,4 пъти.

Вълчев обясни, че университетите в България автономно взимат тези решения. Министерството получавало само обобщените резултати от дейността им.

Той информира, че през 1990 г. държавните висши учебни заведения са обучавали студенти в 200 професионални направления, а към момента те са 300. Това нямало връзка с пазара на труда. Освен това преди 28 години едва 30% от завършващите гимназии са следвали, а сега процентът е приблизително 80%.

Според мин. Вълчев това е проблем. По думите му заради екстензивното развитие на висшите училища и отдръпването на държавата трябва да се преструктурира профилно системата, за да няма такова голямо разминаване между пазара на образованието и пазара на труда.