Вече са избрани двете български училища, които пилотно ще тестват дуалната образователна система у нас.

Просветният министър Тодор Танев разкри пред журналисти вижданията си за това как трябва да протече реформата за дуалното образование у нас. По думите му ще разполагаме с 3,5 милиона швейцарски франка за теста в двете учебни заведения.

Танев не ги назова, но уточни, че се намират „в средата на Централна България". Те ще служат като модел за продължаване на тази реформа.

"Намерението ни е всички професионални училища да бъдат покрити с държавни пари, а от швейцарците да вземем само модела. Имаме нужда от професионални училища в много сфери, които не съществуват в Швейцария. Намерението е дуалното образование да покрие 100% от професионалните училища в средното образование, амбициран е министърът.

Според министъра, това ще се случва постепенно с бюджетите за следващите години.  Танев се надява на хоризонт до 2020 г. учениците от 10 до 12 клас да прекарват 60% от времето си в практика и 40% - на чина, това е желателната рамка, в която министърът се надява да се вмести средното професионално образование.

Професионалните училища обаче дават максимум трети разряд по специалност, уточни Танев, а четвъртият, майсторски, според него трябва да се получава от интегрални професионални колежи, на чието създаване Танев се надява.

Те ще дават майсторска диплома, а след това и звание „майстори на майстори" - ръководители на обекти. Двете степени ще са за по две години. Има подобни колежи, но те произвеждат бакалаври и не са свързани с бизнеса, разясни министърът.

Според него би следвало работната практика на учениците да се заплаща. Говорим с четирите най-големи работодателски организации и с някои браншови за това известен брой стипендии да се подават и да се взимат млади на работа, призна Танев. Министърът се надява държавата със следващия бюджет да осигури безплатно образование за четирите стратегически сфери с предимство за страната - предимно кадри, обучаващи се за лекари, инженери, парамедици.