Община Болярово въвежда задължителна предучилищна подготовка на 4-годишните деца още през новата учебна година, съобщи БНР.

Решение за това вече е утвърдено от Общинския съвет и е по искане на родители.

В детска градина "Здравец" и нейните филиали са обхванати на 100% 4-годишните деца, които живеят на територията на община Болярово. Към 1 декември 2020 г., при актуализиране на списъците в ДГ "Здравец" в гр. Болярово децата са 12, във филиала в с. Воден - 6 и във филиала в с. Стефан Караджово - 2.

Родителите на децата от тази възрастова група имат желание и готовност за задължителна предучилищна подготовка.