Великотърновският университет разполага със средства до октомври месец тази година. Това означава, че през есента може да затвори врати, ако държавата не дофинансира бюджета с два милиона лева.

Това съобщи във Велико Търново ректорът проф. Христо Бонджолов, цитиран от БТА.  Финансовата ситуация на висшето учебно заведение е представена пред МОН, МФ и в разговор с министър-председателя Бойко Борисов. 

Бюджетът на университета за 2016 година е в размер на 17 милиона лева, от които 9, 5 милиона лева е държавната субсидия. Тази субсидия не е достатъчна за заплатите на преподавателите. За изплащане на заплатите на близо 1000 преподаватели през декември, университетът е взел кредит.

Държавната субсидия за ремонт и инфраструктура на университетската база не се е променяла и е в размер на 86 хиляди лева годишно. Затова, за да може да покрие разходите си, университетът е удържал средства от таксите на студентите за капиталови разходи.

"Ние искаме държавата да ни върне тези близо два милиона лева, за да гарантираме бюджета до края на годината", посочи проф. Бонджолов. 

Ръководството на висшето училище е предприело кризисни мерки за ограничаване на разходите - съкращават се специалности към които няма голям интерес, обединяват се потоци, разработват се програми за чуждестранни граждани на английски и руски език, ограничават се магистърски програми с държавна поръчка. От висшето училище се надяват до месец март със съдействието на правителството бюджетът да бъде актуализиран.