Над 300 учители ще бъдат обучени как да действат при земетресения, наводнения и други подобни природни изпитания. Те са разпределени в 20 групи.

На откриването на курса „Превенция при бедствия и аварии" във Военната академия „Георги С. Раковски" присъства зам.-министърът на образованието и науката Валери Младенов

Обучението трае 8 часа. Лекторите започват с общи понятия за бедствия, евакуация, планиране. Половината от времето е отделено за психологическите умения за справяне със ситуацията, като в рамките на 4 часа учителите ще бъдат обучавани как да се справят със стреса на учениците.

Обучението е пилотно за страната ни и е финансирано изцяло от Министерството на образованието и науката (МОН). То ще завърши с игра, която да ги постави в положение на земетресение или наводнение.

Във Военна академия има изграден Център за управление на бедствени ситуации. Върху маса във формата на детелина са разположени компютри, които ще симулират именно природни бедствия. Учителите ще бъдат поставени в реална ситуация, при която е нужно да реагират.

„Обучението несъмнено е полезно преди всичко за вас, защото ще увеличи функционалните ви компетентности", обърна се Младенов към преподавателите и призова да предадат знанията си на учениците.

Зам.-министърът на образованието подчерта, че напоследък в държавата са се появили много такива бедствени ситуации. Освен тях обаче, по думите му, в ежедневния живот също изпадаме в ситуации, които налагат аналогични умения.

Домакинът на събитието - началникът на Военната академия контраадмирал Митко Петев, благодари на зам.-министър Младенов и на Емилия Тошева, оглавяваща Дирекция „Квалификация и кариерно развитие" за сътрудничеството.

„Нашите доценти и професори ще имат възможност да изградят компетенции и способности как да действате, за да защитите най-ценното, което имаме - нашите деца", обърна се Петев към педагозите. Освен лекциите, те ще получат и допълнителни  разяснителни материали.

Учителите са част от единната спасителна система, отбеляза доц. Дончо Дончев. Сред основните единици в нея са силите на пожарната, центровете на спешна помощ и областните дирекции на МВР.

Не бива обаче да се пренебрегват и структурите на министерствата и ведомствата, общините, доброволните формирование и не на последно място - въоръжените сили.