Около 26% от българските ученици изобщо не четат книги или четат, но много рядко. Това показва проучване на Института за изследвания в образованието.

Техният среден резултат по четене в PISA 2018 е сравнително нисък - 386 точки (при 420 точки среден резултат на българските ученици).

Близо 28% от учениците пък посочват, че изобщо не четат за удоволствие. Техният среден резултат е 396 точки, докато учениците, които четат за удоволствие повече от 2 часа дневно (11%), имат резултат 457 точки.

По отношение на четивната грамотност проучването показва, че българските ученици, които имат силна вътрешна мотивация за четене, изпреварват с около 2 години и 4 месеца съучениците си, които изобщо нямат такава мотивация.

5% от българите не са прочели нито една книга през живота си

5% от българите не са прочели нито една книга през живота си

В Европа четенето на книги е занимание предимно за северните народи