Всички учебници за учениците от 8 до 12 клас ще могат да се ползват безплатно в "Дигиталната раница" от следващата учебна година. За момента в платформата са налични учебниците за децата от 1 до 7 клас, които са безплатни по закон. Новината е съобщена на работна среща между експерти от Министерството и образованието и науката (МОН) и регионалните управления на образованието (РУО) за "Дигиталната раница". Платформата се изгражда по проекта "Образование за утрешния ден" на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. Информация за срещата беше оповестена от образователното министерство.

Достъп до електронните учебници в Дигиталната раница" имат учениците, учителите и родителите чрез акаунтите си в edu.mon.bg. Те могат да ползват учебниците за съответните класове, в който учат децата или преподават педагозите.

"Дигиталната раница" е ключов инструмент, с който даваме на всеки потребител в системата - учители, ученици и други ползватели, достъп до дигитални ресурси, а с течение на времето и до все повече дигитално съдържание", обясни образователният зам.-министър Наталия Митева. По думите МОН цели цялата система да бъде обезпечена с дигитални ресурси, а същевременно да се даде и възможност на учителя сам да създава електронно учебно съдържание като използва ресурсите в "Дигиталната раница".

Дават по 179 лева на учителите за разработен от тях дигитален урок

Дават по 179 лева на учителите за разработен от тях дигитален урок

Засега в "Дигиталната раница" има около 250 електронни уроци

Предвижда се в следващите месеци хиляди учители да бъдат обучени да си служат с платформата. Една от дългосрочните цели е обучението на учениците да стане персонализирано. "Дигиталната раница" дава възможност за това чрез създаване на интерактивни уроци. Те съдържат упражнения, задачи, игри, които дават информация как всеки ученик възприема урока, с какво се справя добре и къде има пропуски. Платформата дава възможност за разработване и на интегрирани уроци между няколко предмета.

Предвижда се също "Дигиталната раница" да бъде адаптирана и за ученици със специални образователни потребности. По проекта вече е осигурена техника за училища за деца със сензорни увреждания - четящи и възпроизвеждащи звук устройства.