Дипломите на всички ученици ще бъдат сканирани и въведени в електронен регистър с възможност за фейс-контрол в края на учебната 2007 година.

Това обяви в Каварна министърът на образованието Даниел Вълчев, цитиран от БНР.

По думите му електронният регистър ще премахне практиката с издаването на фалшиви дипломи.

До юни месец от МОН ще представят новия Закон за народната просвета на правителството и пред парламента, обяви образователният министър.

Той обеща, че ще има широка обществена дискусия по въпроса за диференциацията на учителските заплати, за финансово стимулиране на добрите учители са отделени 13 100 000 лева, въпреки че все още няма критерии, по които да се определят преподавателските качества.

Припомняме, че диференциацията в заплащането ще влезе в сила от 1 юли.