70% от отпадналите от училище деца са от ромските общности, 15% са българчета, 11% турци.

Това сочат резултатите от изследване на MBMD за причините за отпадане на учениците от образователната система.

Проучването бе представено в МОН от социолога Мира Янова пред министъра на образованието и науката Даниел Вълчев, председателя на синдиката на българските учители Янка Такева, представители на неправителствени организации.

53% от отпадналите са момчета и 47% са момичетата, посочи Янова.
Според данните от изследването най-голям е делът на отпадащите от образователната система на възраст между 10-15 години (50%), следвани от 42% отпаднали деца над 15 години.

Най-тревожен е фактът, подчерта Мира Янова, че 32% от отпадналите ученици са посещавали училище до 4 клас.

Една от основните причини за отпадане от системата на образованието е лош успех, сочат резултатите от изследването.

61% от учениците посочват като причина за лошия успех трудностите с учебния материал, а според възрастните (51%) учебният материал е неинтересен.

Според резултатите от изследването в 72% от случаите на отпадане от училище родителите нищо не са предприели, след като са разбрали, че детето им е спряло да посещава училище. В 51% от случаите учителите също нищо не са направили от своя страна.

46% от отпадналите ученици са категорични, че не желаят да се завърнат в училище и едва 19% искат да продължат образованието си.

Проблем сред отпадналите е, че не са разполагали с необходимите учебници и помагала, посочи Мира Янова.
Тя подчерта, че има разминаване между възгледите на учениците и възрастните за основните проблеми в училище.
Учениците нареждат в челни позиции алкохола, наркотиците, финансовите проблеми и агресията, докато възрастните смятат, че основен проблем за децата в училище са липсата на перспектива, както и безотговорността и апатията.

Това няма да е последното такова изследване, заяви от своя страна министър Даниел Вълчев.

Той подчерта, че по данни на МОН между 73 и 76% от децата завършват средно образование или всяко 4 дете не завършва тази образователна степен.

Големият въпрос е не да се тюхкаме, а какво да се направи в посока срещу явлението ранно отпадане от училище, каза Даниел Вълчев.

Според него е необходимо да се задържи интересът на учениците в училище, както и да се усъвършенства системата „стимул- санкция".

Отпадането на децата не става изведнъж, допълни образователния министър и обеща МОН да разработи конкретни мерки срещу това.