Над 100 детски градини са построени в столицата за последните няколко години. Това обяви Галя Захариева от ГЕРБ по повод разглеждането на второ четене на Закона за предучилищното и училищното образование. В него е заложена задължителна предучилищна за 4-годишните деца.

За Милен Михов от ОП днес е добър ден за българското образование. Идеята за задължителната предучилищна за 4-годишните била от доста време.

Просветният министър Красимир Вълчев изтъкна колко е важна предучилищната възраст. Тази възраст е особено критична за децата, чиито майчин език не е български, по думите му. Според редица изследвания има разлика в образователното развитие сред децата, които посещават предучилищна и тези, които не посещават такава. Амбицията на МОН е да се изкорени неграмотността. В условия на пандемия педагогическото взаимодействие се осъществява по възможност от разстояние, е разписано с текстовете.

Дистанционното обучение влиза и в образователния закон

Дистанционното обучение влиза и в образователния закон

МОН настоява за задължителната предучилищна за 4-годишните

От ДПС посочиха, че с този текст се въвежда дистанционна форма в детската градина. Не е направен дебат в обществото за подобна форма на образователно взаимодействие. Не е ясна позицията на родителите по темата. Затова ДПС ще гласуват въздържал се.

Милена Дамянова от ГЕРБ посочи, че текстът е съгласуван с родители и педагози и дори бил предложен от тях. Въпросът наистина има степен на дискусионност, призна обаче министър Вълчев, но това било аварийна компенсаторна алтернатива.

В крайна сметка и този текст мина, гласуван от депутатите. Приета беше и възможността до 20% от часовете в иновативните училища да се провеждат в електронна среда. Това не касае всички училища, поясни шефката на просветната комисия Милена Дамянова. Този тип обучение ще се прилага след одобрението на МОН.

Левите са против задължителната предучилищна за децата на 4 години

Левите са против задължителната предучилищна за децата на 4 години

За БСП по-адекватно е да отпаднат таксите в детските градини

Разширяването на обхвата на предучилищното образование е добре да започне във възрастта между три и седем години, според вносителите от управляващите. Тя е ключова за езиковото, когнитивното, емоционалното и социалното развитие на децата. Според международните изследвания PIRLS и TIMSS отчетливо по-високи резултати показват децата включени по-продължително време в предучилищно образование. Проучване на министерството на образованието и науката сред началните учители също показва, че посещавалите по-дълго време детска градина постигат по-високи резултати в училище.

Към момента обхванатите в предучилищно образование са 91,5 % от 5-годишните и едва 78% от 4-годишните деца. Разликата от 13,5% са деца, чийто майчин език не е български и у родителите липсва отношение към образованието.

Искат компенсации за некласираните деца в детските градини в София

Искат компенсации за некласираните деца в детските градини в София

ДКСМП настоява Столичният общински съвет да приеме предложението

Предложението за задължителния обхват на 4-годишните е финансово обезпечено. Подкрепено е и с 3-годишна програма, която е представена за обществено обсъждане. Средствата по програмата са на стойност 210 млн. лв. и са заложени в държавния бюджет за тази година. Заделени са средства за изграждане на 70 нови детски градини с над 5 000 места.

Предвижда се 3-годишен период, в който общините при готовност да включат 4-годишните в задължителното предучилищно образование. Ежегодно ще се отпускат 12 млн. лв. за веществена издръжка и 32-33 млн. за компенсиране на таксите.