Ден след шумно отпразнуваното начало на новата учебна година с ВИП-гости най-старото стопанско училище в шоплъка - ПГСС "Никола Й. Вапцаров" в град Брезник, то тихо е ... закрито.

Заповедта е издадена от РИО Перник. Деца, родители и учители са в шок от новината, пише "За Перник". Според ученик от школото, именно РИО Перник било пречка за сформиране на паралелка през последните 2 години.

Училището и в частност директорката му Даниела Георгиева, положи страхотни усилия за формиране на паралелка за новата 2015-2016 учебна година, но въпреки успешното формиране на такава от РИО Перник закриха най-старото стопанско училище в региона. Регион, в който земеделието и животновъдството е основен поминък на жителите.