Завишени са изискванията за финансиране на научни проекти към Фонд Научни изследвания (ФНИ). Изпълнителният съвет тази граница да бъде вдигната на от 70 на 80 точки, а целта е финансиране да получават най-качествените проекти.Това обяви директорът на Фонд Научни изследвания проф. Георги Вайсилов по време на конференция, на която представиха новите конкурси на Фонда.

Вече традиционно се финансират проекти по конкурсите за фундаментални научни изследвани, фундаментални научни изследвания за млади учени и постдокторанти, за българска научна периодика, а днес представиха и новите конкурси по двете национални програми "Петър Берон" и "Вихрен". Те са българският еквивалент на Европейския научен съвет и Програма Мария Склодовска-Кюри, подчерта проф. Вайсилов. Основните научни области също са от там - Физически науки и инженерство, науки за живота, където влизат биология и медицина и обществена и хуманитарни науки. По програма Петър Берон заяленията се подават електронно в pdf формат с електронен подпис от ръководителя на кандидатстващата организация. Крайният срок за кандидатстване е 20 септември.

Шест проектни предложения ще могат да бъдат финансирани по програма "Вихрен", а бюджетът на програмата е 1 425 000 лева, за разлика от "Петър Берон", където финансирането е в рамките на 1 125 000 лева. Тук съвместно могат да кандидатстват учени и базова организация. Продължителността на проектите е от 36 до 60 месеца.

Основната разлика тази година е, че двата конкурса за фундаментални научни изследвания и за научни изследвания по обществени предизвикателства, са комбинирани в един общ конкурс.

Целта на конкурсите е да насърчат качествените научни изследвания в области като медицина, биологични и природни науки, математика, химия. Срокът за кандидатстване по проектите за фундаментални научни изследвани, фундаментални научни изследвания за млади учени и подтдокторанти, за българска научна периодика е до 26 септември.

Общо критериите за оценка са шест, като те са приети със Закона за насърчаване на научните изследвания и са свързани с качеството на изследеанията и насочеността на приоритетите в националната стратегия за развитие на научните изследвания, както и с оценка на очакваните резултати от проектите.

Отново бюджетът на ФНИ през 2019 г. е в рамките на 15,8 млн. лева, като допълнително бяха отпуснати средства с Постановление на МС за национални програми в размер на 2,8 млн. лева.За млади учени сумата е увеличена на 30 000 лева за две години, а там колективите са по-малки. За научна периодика сумите достигат до 7000 лева.

За програмата "Вихрен" сумата на проект е между 210 000 до 260 000 лева, като проектите могат да продължат до пет години. С националната програма "Петър Берон" учените могат да получават до 5000 лева месечно, които могат да използват като стипендия или за извършване на научната дейност.

Проф. Вайсилов отбеляза, че ръководители на проект, който е получил незадоволителна оценка през последните три години, не могат да участват в конкурса. Поставени са ограничения в използването на средствата, като до 30% се използват за възнаграждение на екипа. В рамките на целия проект разходите за командировки е до 40%. От тази година исканата сума за финансиране на даден проект трябва да бъде кратна на 100 лева.

Крайният срок за предаването на проектите е до 17 часа на 25 септември в деловодството на ФНИ.