33,41 лв./MWh е прогнозната цена на природния газ за април 2021 г., съобщава"Булгаргаз".

В цената не са включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

От дружеството посочват, че прогнозната цена на газа отразява развитието на европейските газови пазари и котировките на алтернативните на природния газ горива към днешната дата, 8 февруари 2021 г.

Окончателната цена ще бъде предложена за утвърждаване от КЕВР на 1 април 2021 г. на база отчетни стойности на ценообразуващите компоненти към 31 март тази година.

Припомняме, прогнозната цена на газа за март 2021 г. е 30,22 лв./MWh.

Булгаргаз предлага 30,22 лв./MWh цена на природния газ за март на 2021 г.

Булгаргаз предлага 30,22 лв./MWh цена на природния газ за март на 2021 г.

Решението се взема от КЕВР